Posuvné koľajnice

Jednoduchá a rýchla premena interiéru

Posuvné koľajnice

Posuvné koľajnice nahradili garniže vo veľkej miere. Doba drevených, vyrezávaných garníž je preč a do popredia sa dostávajú elegantné a pritom neviditeľné kovové posuvné systémy. Základným prvok je koľajnica, ktora by mala byť pevná s ľahkou montážou. Koľajnice rozlišujeme na jednokoľajnice (na jeden záves alebo záclonu) alebo dvojkoľajnice.                    

Giada 2

Jednokoľajnica GIADA 2, je nový model jednoduchej jednokoľajnice. Jej prednosťou je vo vysokej odolnosti a pevnosti materiálu. Montáž na strop zabezpečíte pomocou stropných úchytov.

LUX

Jednokoľajnica LUX je dizajnérsky navrhnutá jednokoľajnica. Jej hlavná výhoda je v prednej šikmej hrane, ktorá zakrýva stropný úchyt. Takto je predný vzhľad jednoliaty bez rušivých prelisov.

Dvojkoľajnica 82

Nový typ dvojkoľajnice sa vyznačuje pevnou konštrukciou. Dostatočná vzdialenosť medzi dvoma koľajnicami zaručuje dokonalé posúvanie závesu a záclony. Táto vzdialenosť je ideálne aj pre nariasené závesy. Tento typ koľajnic je vhodný na hotelové použitie.